V Niedziela Wielkiego Postu

1. Od piątej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy krzyże, które zostaną odsłonięte w Wielki Piątek. Skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.
2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, podczas której czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność w czasie Mszy św. i nabożeństwa pierwszosobotniego o godz. 15.00 oraz podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
3. Zakładając, że wielu Parafian już oczyściło swoje serca, pozostałych – tych, którzy nie zdążyli, czy nie mieli okazji jeszcze tego uczynić, zachęcamy do pojednania się z Bogiem i bliźnimi
4. Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. będą święcone palmy, które będą przypominały nam palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
5. Wyprzedzając przyszłość Wielkiego Tygodnia pragnę zachęcić, by – jako to bywało przez wiele lat – przygotować ciernie, które przyniesiemy na sobotnią liturgię wigilii paschalnej. Pragnę również poinformować, że świecenia pokarmów będą się odbywać tylko w kościele w godzinach: 8.00 – 13.00.
6. Składam ogromne podziękowania za przygotowanie logistyczne dnia spowiedzi. Paniom które przygotowały i zasponsorowały pyszne posiłki, oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Klwatki za ofiarowanie wspaniałych królewskich pierogów. Bóg zapłać również p kościelnemu Sebastianowi. Dziękuje za ofiary złożone w ostatnim tygodniu – na malowanie dachu kościoła: bezimienna z Klwatki Królewskiej – 2 tyś zł, bezimienna z ul. Kościelnej 500 zł, p. Zofii i Lechowi z Klwatki – 200 zł, bezimienna z ul. Kościelnej – 100 zł. Na kwiaty do Grobu Pańskiego – 4 bezimienne ofiary po zł 100 zł. KŻR zelatorki p. Ewy z ul Bankowej i ks. Ziembickiego – 200 zł. Za tydzień taca gospodarcza która wspiera prowadzone ogromnie kosztowne inwestycje.
7. Spotkania tego tygodnia: środa 18.30 – próba do drogi krzyżowej grupy modlitewnej, czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, 19. 00 sobota: g. 9.00 – ministranci, g. 10.00 – kandydaci, g. 11.00 – schola dziecięca, sobota – godz. 12.00 – grupa teatralna – casting do komedii „Lepsza połowa”
8. W dzisiejszym Gościu niedzielnym min: „Dlaczego otruto ks. Blachnickiego?”
9. Opiece Matki Bożej polecamy przyszłych Nowożeńców, naszego księdza Rekolekcjonistę, Laurę, która została przyjęta do wspólnoty uczniów Chrystusa, Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo…

IV Niedziela Wielkiego Postu

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. Nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości o czym świadczy różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. W piątki Wielkiego Postu o godz. 17.00 i 18.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o g. 16.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych.
3. Wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej niedzieli, została przeniesiona na poniedziałek. Podczas Mszy Św. o g. 17.30 i 18.00. Tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
4. W piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku zamordowali rodzinę Ulmów wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten upamiętnia Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi ratowali żydowskich bliźnich od zagłady.
5. W liturgii Wielkiego Postu raczej nie obchodzi się żadnych świąt, są jednak wyjątki. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w sobotę, 25 marca. Msze Św. w tym dniu też rekolekcyjnym o 7.30, 9.30 i 17.00.
6, Od środy zaczynamy szkolne rekolekcje dla dzieci (plan podany w szkołach, na internecie i w gablocie parafialnej), a od piątku Msza św. z nauką o godz.17.30 i teatralną droga krzyżowa rozpoczną się rekolekcje dla dorosłych. Poprowadzi je ks. Krzysztof Wróbel, wikariusz par. Św. Jadwigi w Radomiu. Rozkład na stronie internetowej i gablocie parafialnej.
7. Przygotowanie do rekolekcji dla dorosłych rozpoczniemy w czwartek, spowiedzią świąteczną w godz: 7.30 – 11.30, 16.30 – 19.00.
8. Prowadzimy ogromne inwestycje! Przygotowujemy się również do malowania dachu świątyni. Dzięki staraniom p. Anny i Wiesława Muszyńskich i panów Gromskich będzie niebawem oddana sala konferencyjna w domu parafialnym. Składam podziękowania firmie Kobalt – p. Mariusza i Marzeny Wilkowskich – za prowadzone prace związane z przygotowaniem parkingu przy kościele, p. Tomaszowi Koryckiemu za bezinteresowną pomoc w posprzątaniu tegoż placu. Panu Leszkowi Dziadurze, za gratisowe wyznaczenie geodezyjne działki pod nasz parking. Bóg zapłać dwóm wspólnotom KŻR z Janowa, za ofiary po 200 zł na kwiaty do Grobu Pańskiego. Panom: Mateuszowi i Rafałowi Gromskim wraz ze swymi rodzinami, za ofiarę po 400 zł na malowanie dachu kościoła.
9. Spotkania tego tygodnia: wtorek – godz. 18.30 – próba do teatralnej drogi krzyżowej, czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, sobota: g. 9.00 – ministranci, g. 10.00 – kandydaci, g. 11.00 – schola dziecięca,
10. W dzisiejszym Gościn niedzielnym min: „Fałsz i manipulacja” – medialny obraz działań kardynała Karola Wojtyły tworzony przez jego oskarżycieli.
11. Poniżej zamieszczona treść oświadczenia Komisji Episkopatu Polski w sprawie publikacji dotyczącej św. Jana Pawła II
12. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie śp. Henryka Himkowskiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
13. Opiece Matki Bożej polecamy naszego księdza Rekolekcjonistę, Ewelinę, która została przyjęta do wspólnoty uczniów Chrystusa, Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie publikacji dotyczącej św. Jana Pawła II

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski
  W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”
  Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”
  Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
  Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.
  Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
  Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.
Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 14 marca 2023 roku
Za zgodność: Ks. Jarosław Mrówczyński
Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Najważniejszym zadaniem w czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowych drogach krzyżowych i niedzielnych Gorzkich żalach. Za pobożny w nich udział można uzyskać odpust zupełny.
2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
3. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie. Możemy to uczynić choćby przez przekazanie 1,5 % swego podatku, lub też złożenie swej ofiary do puszki przy drzwiach bocznych na „jałmużnę wielkopostną”.
4. Powyżej jest zamieszczona treść oświadczenia przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski w sprawie publikacji dotyczącej św. Jana Pawła II
5. Składam jeszcze raz serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do piękna sakramentu bierzmowania i organizacji wizytacji kanonicznej. Dziękuję rodzicom bierzmowanych, za dar 3 tyś zł i różowe ornaty, paniom które zadbały o stół w czasie niedzieli wizytacyjnej Wspólnocie KŻR za poprowadzenie drogi krzyżowej i ofiarę 500 zł na kwiaty do grobu, p. Tomaszowi za zabezpieczanie pozyskanego drzewa z racji wycinki na parking. Bóg zapłać za bezimienną ofiarę 500 zł z Małęczyna na renowację dachu świątyni.
6. W następną niedzielę odbędzie się w naszym Seminarium wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli, który poprowadzi ks. Zbigniew Niemirski, a Mszę św. będzie sprawował ks. bp. Piotr Turzyński, początek o g. 9.30.
7. Spotkania tego tygodnia: Czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, 19.00 – lektorzy, sobota: g. 9.00 – ministranci, g. 10.00 – kandydaci, g. 11.00 – schola dziecięca, g. wyjątkowo o godz. 11.00 – próba do teatralnej drogi krzyżowej, niedziela – po Mszy św. o 9.30 spotkanie z rodzicami kandydatów na ministrantów.
8. Opiece Matki Bożej polecamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia, oraz przyszłych Nowożeńców

II Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Tym bardziej cieszy, że przeżywamy go z naszym Pasterzem diecezji – ks. Biskupem Markiem Solarczykiem, który jest z nami tak często, a dziś nas wizytuje kanonicznie, wygłasza Słowo Boże i udzieli młodzieży sakrament bierzmowania.
2. Przeżywamy też Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy ją niosą na krańce ziemi. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na dzieło pomocy „Ad Gentes”.
3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, z dziećmi o 17.00, a młodzieżą i dorosłymi o 18.30, a w niedziele o g. 16.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali.
4. W Wielkim Poście starajmy się realizować czyny pokutne, czyli zwiększoną modlitwę, wzmożonego ducha postu i szczodrobliwą jałmużnę. Tą ostatnią czynimy z wielkim sercem. Wcześniej zostało zebrane na potrzebującą Turcję – 4100 zł, a zeszłej niedzieli na ogarniętą wojną Ukrainę – 4.000 zł.
5. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet! Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. W szczególny sposób tego dnia polecimy Bogu i Matce Najświętszej wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie te które karmiły naszych strażaków przy pracach związanych z wycinką drzew. Bóg zapłać druhom strażakom, za kolejne prace związane z przygotowaniem parkingu przy kościele. Serdecznie dziękuję tym paniom – reprezentującym rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, – które tyle serca włożyły w przygotowanie do tego sakramentu. Firmie p. Zbigniewa Skroka za generalne, bezinteresowne posprzątanie świątyni, oraz za pomoc techniczną p. Stanisławowi Zielińskiemu i p. kościelnemu Sebastianowi
6. Podsumowanie wizyty duszpasterskiej – O ile łatwo wykazać sumy i liczby, w tym co wymierne, o tyle trudniej wskazać na jej aspekt duchowy i jednoczący parafię. Myślę, że dość ważny. Cieszyło Was, że sam szedłem po Waszych domach. Jeszcze raz dziękuje za ogromną życzliwość podczas tych spotkań oraz za wszelkie logistyczne wsparcie w postaci ogromnej pomocy ze strony p. Sołtysów i wszystkich dowożących i mnie karmiących. W sprawach duszpasterskich widoczna była radość ze zwiększającej się wspólnoty, z obecności, tak wpisującej się w historię naszej parafii – ks. Damiana, jak też zatrudnienia p. kościelnego Sebastiana, oraz docenienie gromadzenia się dzieci i młodzieży przy parafii. Więcej było przemyśleń i wskazówek gospodarczych: dotyczących malowania kościoła, cmentarza, parkingu przy kościele, konfesjonału zabudowanego, o który też postuluje powstała nowa Rada Parafialna. Mój nacisk w rozmowach był ukierunkowany w na fakt, że trwa generalny i szalenie kosztowny remont, nie plebanii księży, (na której też zamieszka przyszły ksiądz wikariusz), ale domu parafialnego w którym będzie tętnić życie.
7. Składam zatem podziękowania za dzisiejszą tacę gospodarczą, która przeznaczona jest na inwestycje prowadzone w parafii. Bóg zapłać za 200 zł. od p. Genowefy Pożyczka, 200 zł – od p. Haliny i Kazimierza Brzeskich z Kiedrzyna 200 zł – ofiarę bezimienną, 100 zł ofiarę bezimienną z Kiedrzyna, Ofiary te otwierają listę dobroczyńców wspierający renowację dachu naszej świątyni.
8. Spotkania tego tygodnia: Czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, g. 19.00 próba do drogi krzyżowej KŻR, sobota: g. 9.00 – ministranci, g. 10.00 – kandydaci, g. 11.00 – schola dziecięca, g. 12.00 – wraca grupa teatralna, na spotkanie której zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w teatralnej drodze krzyżowej. Niedziela – spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św.
9. Prosimy o sprawdzanie intencji mszalnych, od marca, z małymi wyjątkami zaczynamy Mszą św. o 17.30.
10. W Gościu Niedzielnym min: Jak rozumieć karę Boską? i uczynki miłosierdzia – „nieumiejętnych pouczać”
11. Opiece Matki Bożej polecamy naszego Pasterza, przyszłych Nowożeńców,  Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia

I Niedziela Wielkiego Postu

1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową, podejmijmy jakieś wyrzeczenia i duchowe postanowienia. Pomogą nam w tym nabożeństwa pasyjne: w piątki: Droga krzyżowa dla dzieci o 17.00 oraz o godz. 18.30 – dla młodzieży i dorosłych, (cieszy tak wielka liczna obecność w ostatni piątek), a w niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żali z homilią o godz. 16.00 z wyjątkiem następnej niedzieli gdzie będzie to nabożeństwo sprawowane, z racji wizytacji biskupiej, po Mszy św. o g. 12.00.
2. W środę, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność naszej ojczyzny.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wyjazd do chorych o godz. 8.00 a spowiedź I piątkowa od 16.00, również na drogach krzyżowych.
4. W sobotę 4 marca 2023, obchodzić będziemy doroczną uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona naszej Diecezji i miasta Radomia. Główne uroczystości kazimierzowskie w Bazylice Mniejszej św. Kazimierza w Radomiu o godz. 12.00.
5. W następną niedzielę będzie kanonicznie wizytował naszą parafię ks. Biskup Marek Solarczyk. Będzie to zatem możliwość spotkania z naszym Pasterzem i wyrażania swego dziękczynienia za jego ogromną życzliwość i często nieoficjalną obecność w naszej wspólnocie, a wieczorem, na Mszy św. o godz. 16 młodzież z naszej parafii przystąpi do sakramentu bierzmowania.
6. W związku z sakramentem bierzmowania rozmowa dopuszczająca będzie we wtorek w kościele o g. 18.00, a spotkanie organizacyjne: w środę o 18.30, w czwartek o 19.00 i piątek (droga krzyżowa o 18.30 i po niej próba), w sobotę zaś o 12.00 próba ze świadkami i spowiedź dla kandydatów i świadków.
7. Spotkanie kształtującej się Rady parafialnej dziś po Mszy o 9.30
8. W odpowiedzi na Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę i po uzgodnieniu z Ks. Biskupem Markiem Solarczykiem, przypominamy, aby piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach był dniem modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego zorganizować zbiórkę do puszek środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.
9. Przyszła czyli druga niedziela Wielkiego Postu w całym Kościele jest obchodzona jako Niedziela „Ad Gentes” – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Szczególną modlitwą obejmiemy wszystkich misjonarzy: duchownych i świeckich, którzy na terenach misyjnych budują Kościół Chrystusowy. Ich wysiłki wesprzemy również ofiarami złożonymi do puszek.
10. Na ręce prezesów OSP p. Jana Wasiaka i Roberta Wójcika składam serdeczne Bóg zapłać braciom Strażakom, za ogrom pracy związanej z wycinką drzew. Prace te przyczynią się do zwiększenia możliwości parkingowych. Dziękuję Żonom strażaków, za zadbanie o posiłek dla pracujących. Podziękowania składam też za sprzątanie kościoła – młodzieży i ich rodzicom, oraz p. Zbigniewowi Skrokowi, za życzliwość i profesjonalne czyszczenie naszej świątyni.
11. „Akcja Strażaków wspierajmy elektro sprzęt oddajmy” – Zachęcam do udziału w pomocy w miesiącu marcu dla naszych braci strażaków z Klwatki, w postaci oddawania zużytego sprzętu elektronicznego i agd. Miejsce składania plac przy OSP Klwatka Królewska.
12. Spotkania tego tygodnia: Czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, sobota: 9.00 – ministranci, 10.00 kandydaci, 11.00 – schola dziecięca. Niedziela – KŻR po Mszy św. o godz. 7.30 z Ks. Biskupem
13. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym: „Grzesznych upominać” – początek cyklu o uczynkach względem duszy.
14. Opiece Matki Bożej polecamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo…

VII Niedziela zwykła

1. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Dzisiejszej niedzieli gościmy w naszej wspólnocie ks. prof. Pawła Mąkosę, ciesząc się jego obecnością, życzymy mu światła Bożego na niwie nauki i zdrowia potrzebnego do wypełniania swej niezwykłej misji kształtowania ser i umysłów
2. Kończy się już tegoroczny karnawał. 22 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz. 7.30, 9.30, 17.00 i 18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominamy, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w Drodze krzyżowej, – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci (które poprowadzą scholanki, dzieci przygotowujące się do I Komunii św., kandydaci i ministranci) i o godz. 18.30 – dla dorosłych (pierwszą poprowadzi ks. proboszcz, drugą – kandydaci do sakramentu bierzmowania ze szkoły w Klwatce, trzecią – KŻR, czwartą – lektorzy, piątą – grupa teatralna, szóstą – grupa modlitewna, Zachęcamy też do udziału w Gorzkich żalach odprawianych w każdą niedzielę o g. 16.00. Za udział w tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy.
4. Spotkania tego tygodnia:, schola młodzieżowa – czwartek: 18.30, lektorzy– 19.00, sobota; kandydaci – 9.00, ministranci, 10.00 schola dziecięca – 11. 00. Spotkanie integracyjne na zakończenie ferii dla dzieci i młodzieży o godz. 15. 00, Niedziela – specjalne zaproszenie na ważne spotkanie dla naszej parafii, dla p. sołtysów i prezesów OSP po Mszy św. o g. 9.30
5. Przed wizytacja kanoniczną i sakramentem bierzmowania na najbliższą sobotę na godz. 9.00 zapraszam kandydatów do tego sakramentu i ich rodziców na sprzątanie kościoła. Pan Zbigniew Skrok zaofiarował się, że jego firma za darmo zrobi generalne porządki w naszej świątyni.
6. Zwracam się z ogromną prośbą do naszych braci strażaków z OSP Kiedrzyn i OSP Klwatka Królewska, o pomoc w wycince drzew, na które będziemy mieć pozwolenie w celu zrobienia miejsca parkingowego. W zamian jesteśmy też zobowiązani do nasadzenia takiej samej ilości drzew na tej samej działce. Zapraszam zatem w sobotę o godz. 8.00.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie: śp. Andrzeja Kucharskiego. Wieczny odpoczynek
8. W Gościu niedzielnym min: skąd się wziął zwyczaj posypywania głowy popiołem, jak poszczono w czasach Jezusa.
9. Zakończyła się wizyta duszpasterska, wszystkie informacje zostaną podane w czasie wizytacji biskupiej w niedzielę 5 marca. Dziękuję za wszelaką ogromną życzliwość i słowa wsparcia dla mej osoby i ks. Damiana, który dziś odprawia Msze św. za Parafian w Zakopanem.
10. Przyszłych Nowożeńców polecamy opiece Matki Bożej, jak też Rozalię, która przez chrzest św. został włączona do wspólnoty uczniów Chrystusa, oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo…

VI Niedziela zwykła

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i przyszłość, która otwiera się przed nami. Szczególnie ten czas zimowych ferii. Niech On działa w naszych sercach i nas prowadzi.
2. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto Świętych Cyryla i Metodego. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. Tego też dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Od pewnego czasu przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, których kochamy i którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej parafii i prośmy, aby z Bożą miłością wchodzili na wspólną drogę życia.
3. W następna niedzielę, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nieszczęściem oraz ich rodziny, które z powodu pijaństwa swoich bliskich autentycznie cierpią. W tym dniu będziemy gościć Ks. prof. Pawła Mąkosę.
4. Dzisiejszej niedzieli OSP w Kiedrzynie organizuje zbiórkę krwi w remizie na rzecz p. Jana Góraka w godz. 9.00 – 14.00. zachęcamy do wzięcia udziału w tej szczytnej misji.
5. Z racji rozpoczynających się ferii zimowych nie ma spotkań w tym tygodniu, ale w następną sobotę zapraszamy na spotkania formacyjne oraz na spotkanie integracyjne.
6. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie: śp. Janinę Środę i śp. Stanisławę Chmielewską. Wieczny odpoczynek..
7. Przyszłych Nowożeńców polecamy opiece Matki Bożej, jak też Ignacego, który przez chrzest św. został włączony do wspólnoty uczniów Chrystusa, oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo…
Wizyta duszpasterska:
Poniedziałek – 13 lutego od 8.00 (przerwa w kolędzie z racji pogrzebu w g:12.30 – 14.30)
Ul. Bankowa od nr 81 do ul. Makowskiej i potem domy osiedlowe za domem weselnym
Wtorek 14 lutego – od 8.00
Ul. Kościelna (od 1 do sklepu, nr.35)
Środa – 15 lutego – od. 8.00
Ul. Kościelna od sklepu do nr.73
Czwartek – 16 lutego – od 8.00
Ul. Lubelska – od lotniska do domu weselnego, nr.48
Piątej – 17 lutego – od 8.00 – od domu weselnego do końca ulicy i ul. Działkowa
Sobota – 18 lutego – wizyta duszpasterska dodatkowa od 9.00
(proszę o zgłaszanie do piątku, po godz. 19.00)

V Niedziela zwykła

1. Przeżywamy piątą niedzielę zwykłą, podczas której swe spotkania formacyjne mają: wspólnota KŻR, kandydaci do sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.
2. W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, dlatego tegoż dnia obchodzimy Światowy Dzień Chorych, podczas którego będziemy zawierzać opiece Niepokalanej ludzi chorych samotnych i potrzebujących uzdrowienia.
3. Trwa nadal wizyta duszpasterska. Rozkład podany jest poniżej. Dziękuję za pomoc sołtysowi Małęczyna – p. Dariuszowi Osuchowi, oraz za ogromną życzliwość, którą doświadczam w Waszych domach, a szczególne za spotkanie które odbyło się z domu Mikołaja, który opowiadał o swym zafascynowaniu Pasterzem naszej diecezji. który niebawem będzie udzielał sakrament bierzmowania naszej młodzieży, przy okazji kanonicznej wizytacji parafii, do której musimy się solidnie przygotować.
4. W dniu 8 lutego o godz. 12.00 i 18.00 w Resursie Obywatelskiej będzie prezentowany pokaz filmu o Medjugorie pt .„Drogowskazy”.
5. OSP w Kiedrzynie organizuje zbiórkę krwi w remizie dla Jana Góraka w niedziele 12 lutego w godz. 9.00 – 14.00. To ogromny gest serca. Więcej informacji na fb parafialnym i OSP Kiedrzyn
6. Dzisiejsza taca gospodarcza jest przeznaczona na ogrzewanie świątyni. Bóg zapłać za odśnieżenie terenów kościelnych p. Michałowi Linowskiemu.
7. Spotkania: schola młodzieżowa – czwartek godz. 18.30, sobota: 9.00 – ministranci, 10.00 – kandydaci, 11.00 – schola dziecięca,
8. W tym tygodniu pożegnaliśmy w parafii: śp. Krystynę Fajdek i śp. Józefa Figurę. Wieczny odpoczynek…
9. Przyszłych Nowożeńców polecamy opiece Matki Bożej, jak również Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo…
Wizyta duszpasterska:
Wtorek – 7 lutego – od 8.00
Ul. Ks. Ziembickiego (od ul. Szkolnej do 75)
Środa – 8 lutego – od 8.00
Ul. Ks. Ziembickiego (od lasu, domy osiedlowe przy lesie do nr 75 , )
Czwartek – 9 lutego– od 8.00
Ul. Pogodna, potem ul. Wschodnia
Piątek – 10 lutego– od 8.00
Ul. Bankowa (od krzyżówki z ul. Szkolną do lotniska)
Sobota – 11 lutego– od 8.00
Ul. Dębowa, potem ul. Bankowa od krzyżówki ze Szkolną w stronę ul Makowskiej do 79
Poniedziałek – 13 lutego od 8.00
Ul. Bankowa od nr 81 do ul. Makowskiej i potem domy osiedlowe za domem weselnym
Wtorek 14 lutego – od 8.00
Ul. Kościelna (od 1 do sklepu, nr.35)
Środa – 15 lutego – od. 8.00
Ul. Kościelna od sklepu do nr.73
Czwartek – 16 lutego – od 8.00
Ul. Lubelska – od lotniska do domu weselnego, nr.48)
Piątej – 17 lutego – od 8.00
od domu weselnego do końca ulicy i ul. Działkowa
Sobota – 18 lutego – wizyta duszpasterska dodatkowa od godz. 9.00