V Niedziela Wielkanocy

1. Alegoria o winnym krzewie przypomina, jak ważne dla Jezusowego ucznia jest trwanie w zjednoczeniu ze swoim Mistrzem. Pamiętajmy o tym zawsze i wszędzie i nie zapominajmy o codziennej modlitwie i coniedzielnej Eucharystii, bo stąd czerpiemy siłę do dobrego i uczciwego życia.
2. W poniedziałek, we wspomnienie Św. Katarzyny Sieneńskiej. Patronki Europy naszą modlitwą ogarnijmy szczególnie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne, w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.
3. W tym też dniu młodzież naszej parafii przyjmie z rąk Pasterza ks. bp. Marka Solarczyka sakrament bierzmowania. Polecajmy ich modlitwie, aby mężnie w swym życiu później wyznawali wiarę i nie zaprzepaścili przyjętych darów Ducha Świętego
4. We wtorek o godz. 11.00, jeśli pozwoli pogoda, będzie Msza św. za Ojczyznę zorganizowana przez dyrekcję naszej szkoły w Małęczynie, na którą uczniowie dotrą pieszo i rowerami bardzo głośno manifestując swą postawę patriotyczną.
5. W środę rozpoczynamy piękny miesiąc maj. To miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego dnia o g. 17.30, a w niedzielę o g. 16.00 będziemy odprawiali nabożeństwa majowe. 1 maja przypada wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika, zatem będziemy się szczególe modlić za wszystkich pracujących i tych, którzy pracy poszukują. Tego dnia o godz. 8.00 uda się dwóch księży z posługą sakramentalną do chorych.
6. W czwartek przeżywać będziemy Dzień Polonii i Dzień Flagi. Z racji pierwszego czwartku miesiąca módlmy się również o powołania do służby Bożej.
7. W piątek, 3 maja, obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Głównej Patronki naszej ojczyzny oraz Narodowe Święto Rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym .Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za Polaków w kraju i na emigracji. Ze względu na przypadającą uroczystość nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Spowiedź na nabożeństwie majowym o godz. 16.00 i przed każdą Mszą św.
8. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo i adoracja po Mszy św. o godz. 15.00. Tego dnia przypada wspomnienie Św. Floriana, patrona strażaków. Przez jego wstawiennictwo będziemy zawierzać naszych braci strażaków i wszystkich spieszących z pomocą podczas pożarów, powodzi czy innych klęsk żywiołowych. W intencji braci strażaków z całej naszej gminy będzie sprawowana Msza św. w niedzielę o 12.00
9. Bardzo dziękuję: p. wójtowi Pawłowi Dziewitowi, paniom: Barbarze Łosionek i Edycie Łukawskiej oraz zaangażowanym rodzicom, za pomoc w zawiezieniu naszej licznej grupy dzieciaków i młodzieży na spotkanie diecezjalne do Seminarium
10. Bóg zapłać za ofiary tego tygodnia: na rozbudowę kościoła: 100 zł z Janowa, od Jubilatów p. Kozub z Janowa – 500 zł, z ul. ks. Ziembickiego – 100 zł,
11. Przyszłych nowożeńców, jak również dzieci: Mikołaja, Igę, Helenę, Jana, które przez chrzest zostały włączone do wspólnoty uczniów Chrystusa, oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia polecamy opiece Matki Bożej i naszego Patrona Zdrowaś Maryjo…

IV Niedziela Wielkanocy

1. W Ewangelii dzisiejszej Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o swe owce. Dlatego ta niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza, podczas której obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się żarliwie, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród osób duchownych oraz, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana. Dzisiejsze ofiary na tacę są przeznaczone na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
2. We wtorek obchodzić będziemy uroczystość Św. Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. W tym dniu przez jego wstawiennictwo zanośmy modlitwę w intencji naszej ojczyzny.
3. W czwartek przypada święto Św. Marka Ewangelisty, które jest dniem modlitwy o urodzaje. Chciejmy w codziennej, osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by nikomu nie brakowało codziennego chleba. To również dzień imienin biskupa Marka Solarczyka zapraszamy na Mszę św. w jego intencji o godz. 17.30 podczas której będzie zawierzać opiece Najwyższego Kapłana naszego Pasterza diecezji.
4. Trwają przygotowania do sakramentu bierzmowania: najbliższa próba w środę o g. 19.00, w piątek – spowiedź dla kandydatów i świadków o g. 18.00 . oraz w sobotę próba generalna o 18.00.
5. W sobotę, 27 kwietnia 2024 r. nie ma żadnych spotkań i zbiórek z racji wyjazdu autokarem do naszego seminarium na diecezjalną pielgrzymkę młodych. Wyjazd o 9.15 spod kościoła.
6. Bóg zapłać za ofiarę tego tygodnia: na rozbudowę kościoła: bezimienna z ul. Lubelskiej – 200 zł,
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii: śp. Arkadiusza Woźniaka, Władysława Sosnowskiego. Wieczny odpoczynek..
8. Opiece Matki Bożej i naszego Patrona polecamy dzieci, które przez chrzest zostały włączone do wspólnoty uczniów Chrystusa: Ignacego, Krystiana, Antoniego, oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo…

III Niedziela Wielkanocna

1. Zmartwychwstały Pan Jezus, ukazując się swoim uczniom i przyjaciołom, dawał im dowody, że żyje. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o jednym z takich spotkań, a na kartach Pisma Świętego można znaleźć więcej takich opisów. W tę trzecią niedzielę Wielkanocy, obchodzoną jako Niedzielę Biblijną, inaugurujemy Tydzień Biblijny. Pragniemy zachęcić wszystkich Parafian do indywidualnej lektury i medytacji Biblii, by spotkać Pana, który mówi do swojego ludu.
2. Dziś przeżywamy też ustanowione przez Sejm RP na pamiątkę rocznicy przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I święto Chrztu Polski.
3. Dzisiaj również po Mszy św. o g. 10.30 odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. wraz z rodzicami, a po Mszy o g. 12.00 spotkanie dzieci rocznicowych wraz z rodzicami.
4. W tym tygodniu, w dniu 16 kwietnia będziemy przeżywać kolejne nabożeństwo do naszego Patrona – Św. Andrzeja Boboli. Prosimy o wrzucanie do świeczkomatu wszelkich intencji, które będziemy zawierzać Jego potężnemu orędownictwu na nabożeństwie we wtorek o godz.17.30 poprzedzonym Eucharystią
5. W następną niedziele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o powołania do służby w Kościele. Taca tego dnia przeznacza będzie na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.
6. Właśnie do naszego Seminarium zapraszamy w sobotę, 27 kwietnia 2024 r. wszystkich ministrantów, lektorów, ceremoniarzy i scholanki, grupę teatralną. Zrobimy zorganizowany parafialny wyjazd. Plan tego wydarzenia: 10.00 – Rejestracja grup, potem czas konkursów i rywalizacji dla ministrantów, scholanek, spotkanie formacyjne dla lektorów i ceremoniarzy, 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Bp. Marka Solarczyka, 13.15 – Gra terenowa dla drużyn parafialnych i poczęstunek. Zapisy u ks. Krzysztofa
7. Również 27 kwietnia w sobotę w radomskiej katedrze o 17.45 rozpocznie się w naszej diecezji peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów. Uroczystości odbędą się również w parafiach radomskich: na Janiszpolu (niedziela 28 kwietnia), w poniedziałek 29 IV – w par. Świętej Rodziny w Radomiu. Serdecznie zapraszamy.
8. Spotkania tego tygodnia: Czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, 19.00 – lektorzy. (zapraszamy nowych kandydatów), piątek – oaza dziecięca g. 17.00, oaza dla starszych – 18.30. W sobotę zbiórki: 9.00 – ministranci starsi, 10.00 – ministranci młodsi i kandydaci., 11.00 – schola dziecięca, 12.00 – grupa teatralna, 16.00 – nauka gry na gitarze,
9. Trwają przygotowania do sakramentu bierzmowania: najbliższe próby w środę o 19.00 i sobotę o 18.00.
10. Bóg zapłać za ofiarę tego tygodnia: na rozbudowę kościoła: bezimienne: 150 zł, z Klwatki 150 i 100 zł, z Kiedrzyna – 200 zł, p. Fajdek z ul. ks. Ziembickiego – 1000 zł. p. Szczur z Klwatki – 200 zł
11. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii: śp. Krystynę Drózd. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
12. Przyszłych Nowożeńców oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia polecamy opiece Matki Bożej i naszego Patrona. Zdrowaś Maryjo…
 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiejsza niedziela ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego… O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni.
2. Dziś wieczorem o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne, podczas którego wspólnie odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia
3. Z racji Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej jutro dopiero przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy, by się zaangażować w Dzieło Adopcji przez zobowiązanie, że podejmie się modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców.
4. Dziś odbywają się wybory samorządowe, zachęcamy do wzięcia w nich udziału i wspierania tych, którzy poświęcają swoje zaangażowanie dla dobra naszej „małej ojczyzny”, w tym naszej parafii.
5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Niedzielę biblijną.
6. Cieszy fakt ogromnego zainteresowania (2 autokary) wyjazdem na pielgrzymkę do Strachociny i innych pięknych miejsc Podkarpacia.
7. Spotkania tego tygodnia: Czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, piątek – oaza dziecięca po drodze krzyżowej, oaza dla starszych po drodze krzyżowej. W sobotę zbiórki: 9.00 – ministranci starsi, 10.00 – ministranci młodsi i kandydaci., 11.00 – schola dziecięca, 16.00 – nauka gry na gitarze,
8. W następną niedzielę po Mszy św. o g. 10.30 odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. wraz z rodzicami, a po Mszy o g. 12.00 spotkanie dzieci rocznicowych wraz z rodzicami.
9. Bóg zapłać za ofiarę tego tygodnia: na rozbudowę kościoła: p. Chrzanowscy z ul. Radomskiej – 300 zł, bezimienna z ul. ks. Ziembickiego – 100 zł.
10. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii: śp. Magdalenę Adamczyk, śp. Marię Wilkowską, śp. Magdalenę Mazurkiewicz. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
11. Opiece Matki Bożej i naszego Patrona polecamy narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, Alana, który przez sakrament chrztu został włączony do wspólnoty uczniów Chrystusa oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Zdrowaś Maryjo…