III Niedziela Wielkiego Postu

1. Najważniejszym zadaniem w czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowych drogach krzyżowych i niedzielnych Gorzkich żalach. Za pobożny w nich udział można uzyskać odpust zupełny.
2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
3. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie. Możemy to uczynić choćby przez przekazanie 1,5 % swego podatku, lub też złożenie swej ofiary do puszki przy drzwiach bocznych na „jałmużnę wielkopostną”.
4. Powyżej jest zamieszczona treść oświadczenia przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski w sprawie publikacji dotyczącej św. Jana Pawła II
5. Składam jeszcze raz serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do piękna sakramentu bierzmowania i organizacji wizytacji kanonicznej. Dziękuję rodzicom bierzmowanych, za dar 3 tyś zł i różowe ornaty, paniom które zadbały o stół w czasie niedzieli wizytacyjnej Wspólnocie KŻR za poprowadzenie drogi krzyżowej i ofiarę 500 zł na kwiaty do grobu, p. Tomaszowi za zabezpieczanie pozyskanego drzewa z racji wycinki na parking. Bóg zapłać za bezimienną ofiarę 500 zł z Małęczyna na renowację dachu świątyni.
6. W następną niedzielę odbędzie się w naszym Seminarium wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli, który poprowadzi ks. Zbigniew Niemirski, a Mszę św. będzie sprawował ks. bp. Piotr Turzyński, początek o g. 9.30.
7. Spotkania tego tygodnia: Czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, 19.00 – lektorzy, sobota: g. 9.00 – ministranci, g. 10.00 – kandydaci, g. 11.00 – schola dziecięca, g. wyjątkowo o godz. 11.00 – próba do teatralnej drogi krzyżowej, niedziela – po Mszy św. o 9.30 spotkanie z rodzicami kandydatów na ministrantów.
8. Opiece Matki Bożej polecamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia, oraz przyszłych Nowożeńców