Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej wraz z przyjęciem 28 nowych ministrantów i 2 kandydatów na ministrantów. foto: Maja Ciok