Niezwykłe drogi krzyżowe w naszych szkołach prowadził rekolekcjonista – ks. Krzysztof Wróbel