Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Marka Solarczyka.

Nasz Pasterz wizytację rozpoczął od pierwszych chwil Nowego Roku, gdy sprawował Eucharystię. W niedzielę 5 marca wygłaszał Słowo Boże, spotykał się z dziećmi i młodzieżą, z różnymi grupami parafialnymi. Popołudniu zaś udzielił sakramentu bierzmowania 69 młodym naszym Parafianom