XXIV Niedziela zwykła

Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!
Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami wojny na Ukrainie. Każdego dnia docierają do nas wiadomości informujące o śmierci wielu niewinnych osób. Łączymy się duchowo z tymi, którzy walczą o wolność i niepodległość Ukrainy, jak również z tymi, którzy w naszych domach znaleźli schronienie. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich, przyjaciół oraz krewnych. Wypraszamy u Pana Boga łaskę nawrócenia i opamiętania dla tych, którzy dopuszczają się brutalnych ataków. Dlatego proszę, aby 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sposób szczególny uczynić dniem modlitwy za Ukrainę. Niech w parafiach naszej Diecezji nie zabraknie sprawowanych Eucharystii, odmawianej modlitwy różańcowej i przeżywanej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Ukrainy i nawrócenia narodu rosyjskiego.
                                                                Z pamięcią w modlitwie Wasz biskup Marek
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary i miłości do Boga i Kościoła.
2. Dziś przypada także kolejna rocznica ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. Niech dobry Bóg okaże miłosierdzie wszystkim, którzy zginęli w terrorystycznych zamachach.
3. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zgodnie z apelem ks. Biskupa zapraszam na modlitwę różańcową o 17.30 w intencji Ukrainy, a po niej Msza św. z kazaniem. Dzień później będziemy wspominać Matkę Bożą Bolesną.
4. Cieszy liczna obecność na czwartkowej wieczornej w ciszy adoracji Najświętszego Sakramentu, zapraszamy do tej niezwykłej modlitwy.
5. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Sowietów na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.
6. W sobotę też zapraszamy na niezwykłe wydarzenie w naszej parafii – przedstawienie teatralne: „Miedzy pokoleniami” o g. 18.00 w wykonaniu dzieci i młodzieży „Teatru pod lipami” Honorowym patronem jest ks. bp Marek Solarczyk oraz Wójt – p. Paweł Dziewit i Przewodniczący Rady naszej Gminy – p. Marcin Linowski. Tak wiele osób (o których powiem ze sceny) zaangażowało się w to przedstawienie, mam zatem nadzieję, że Parafianie licznie na nie przybędą i będziemy tworzyć historię. Zbierane dobrowolne datki będą przeznaczone na pokrycie kosztów tej sztuki wystawionej w plenerze przy kościele. W jej treść jest wkomponowana również możliwość zatańczenia wraz z aktorami poloneza.
7. Zapraszamy w następną niedzielę o 9.30, na szczególne dziękczynienie Bogu za Jego dary – na „Dożynki”, które przygotowują Parafianie z Małęczyna Starego. Spotkanie organizacyjne wtorek – 19.00.
8. Spotkania tego tygodnia: czwartek o 19.00 – lektorzy, piątek – 19.00 – grupa teatralna. W sobotę – zbiórki: 9.00 – ministranci, 10.00 – kandydaci na ministrantów, oraz o g.11.00 – schola.
9. Rozpoczynamy praktykę szczególnej modlitwy każdego 16. dnia miesiąca do Św. Andrzeja Boboli. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za Kościół, naszą Ojczyznę i parafię oraz w swoich intencjach przez orędownictwo naszego wyjątkowego Patrona.
10. Ofiary składane dziś do puszek przeznaczone są na działalność Domów Dziecka, prowadzonych przez Caritas w naszej diecezji. Obecnie w 3 Domach Dziecka przebywa 45 podopiecznych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wymianę pieca centralnego ogrzewania oraz dofinansowania zakupu samochodu.
11. Zachęcamy do zapisywania się na Diecezjalne Studia Organistowskie, oraz na magisterskie studia teologiczno – katechetyczne na Akademii Katolickiej w Warszawie z filią w Radomiu. Szczegóły na plakatach
12. W Gościu Niedzielnym min: „Dzieci w wirtualnej sieci” – jak chronić je przed zagrożeniami
13. Przyszłych i wczorajszych Nowożeńców: Annę i Bartłomieja, oraz Jubilatów i Solenizantów tego tygodnia polecamy opiece Matki Bożej.  Zdrowaś…