XIV Niedziela zwykła

1. Dziś czternasta niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Po raz kolejny Bóg zaprosił nas, abyśmy celebrowaliśmy tajemnicę Jezusa Chrystusa. A przy tym wszystko zrobili, by „nasze imiona zostały zapisane w niebie”
2. Tej niedzieli, na mocy nominacji Ks. Biskupa Marka Solarczyka, posługuje pośród Was nowy proboszcz – ks. Tomasz Waśkiewicz który ostatnio przez 8 lat pracował w parafii św. Wawrzyńca w Lipie. To wyraz ogromnego zaufania naszego Pasterza wobec mojej osoby, a zarazem postawienie wiele celów duchowo – materialnych. Ponieważ w tym roku nie będzie w naszej parafii ks. wikariusza, tym bardziej liczę na pomoc, zrozumienie, owocną współpracę, i życzliwość swym Parafian, której doświadczam od pierwszych chwil. Ogromną wsparciem będzie dla naszej wspólnoty posługa sekretarza Biskupa Marka – ks. Damiana Fołtyna. Przez pierwsze dwa tygodnie lipca swe pierwsze kroki kapłańskie stawia neoprezboter – ks. Artur Spasiński, któremu bardzo dziękujemy za oddaną pomoc i życzymy Chrystusowego prowadzenia na kapłańskiej drodze. Oficjalne ingres proboszcza do parafii w obecności księdza dziekana odbędzie się 17 lipca na Mszy św. o godz. 12.00, na którą serdecznie zapraszam. Wtedy tez podzielę się swą wizją pasterzowania. Dziś jedynie pragnę zasygnalizować, że potrzebuję wielu wspaniałych ludzi, oddanych sercem swej parafii. Staram się być dostępnym, niemniej bardzo istotnym będzie czas odpoczynku – dzień wolny – poniedziałek. Chłopców zapraszam do służenia przy ołtarzu Pana Jezusa, dziewczynki również do zaangażowania się w życie parafialne. Młodzież zaś chętną do wymyślenie nazwy naszego facebooku i jego współtworzenie. Nie wyobrażam sobie, by nie powstała grupa teatralna w naszej parafii. Kto chce tworzyć przyszłość swej parafii i ją kreować to zapraszam po każdej Mszy św. do zakrystii na zapoznanie. W najbliższym czasie powstanie strona parafialna – (potrzebny informatyk, który ją zbuduje na word presie, którą będę prowadził. Jest też ogromna potrzeba posługi kościelnej lub kościelnego, oraz równie istotna osoba gospodyni. Dla rozproszonych Parafian, niech tez zachętą będzie fakt, że paliwo drogie, by gdzieś dalej jechać niż nasz parafialny kościół. Ustalamy od samego początku zasadę i trzymamy się przez cały czas: „dobrzy Parafianie – dobry proboszcz”
3. Czwartek, 7 lipca, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania na Mszy o g.18.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
4. Wszystkich chcących przeżyć pielgrzymkę do Medjugorje w dniach 9-17 września br. zapraszamy na spotkanie po adoracji pierwszoczwartkowej w dniu 7 lipca ok godz. 19.30 w salce katechetycznej pryz ul. Kościelnej. <<<<To nie my, lecz Matka Boża Cię zaprasza>>>>
5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego mając nadzieję, że będzie pojawiać się nim wiele informacji na temat różnych wydarzeń w naszej wspólnocie.
6. Proszę o weryfikację zamówionych intencji mszalnych.
7. W tym tygodniu do wieczności Pań powołał śp . Krystynę Żaczek, a we wtorek o 14.00 odbędzie się uroczystość pogrzebowa śp. Ilony Marczykowskiej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…