II Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Tym bardziej cieszy, że przeżywamy go z naszym Pasterzem diecezji – ks. Biskupem Markiem Solarczykiem, który jest z nami tak często, a dziś nas wizytuje kanonicznie, wygłasza Słowo Boże i udzieli młodzieży sakrament bierzmowania.
2. Przeżywamy też Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy ją niosą na krańce ziemi. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na dzieło pomocy „Ad Gentes”.
3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, z dziećmi o 17.00, a młodzieżą i dorosłymi o 18.30, a w niedziele o g. 16.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali.
4. W Wielkim Poście starajmy się realizować czyny pokutne, czyli zwiększoną modlitwę, wzmożonego ducha postu i szczodrobliwą jałmużnę. Tą ostatnią czynimy z wielkim sercem. Wcześniej zostało zebrane na potrzebującą Turcję – 4100 zł, a zeszłej niedzieli na ogarniętą wojną Ukrainę – 4.000 zł.
5. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet! Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. W szczególny sposób tego dnia polecimy Bogu i Matce Najświętszej wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie te które karmiły naszych strażaków przy pracach związanych z wycinką drzew. Bóg zapłać druhom strażakom, za kolejne prace związane z przygotowaniem parkingu przy kościele. Serdecznie dziękuję tym paniom – reprezentującym rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, – które tyle serca włożyły w przygotowanie do tego sakramentu. Firmie p. Zbigniewa Skroka za generalne, bezinteresowne posprzątanie świątyni, oraz za pomoc techniczną p. Stanisławowi Zielińskiemu i p. kościelnemu Sebastianowi
6. Podsumowanie wizyty duszpasterskiej – O ile łatwo wykazać sumy i liczby, w tym co wymierne, o tyle trudniej wskazać na jej aspekt duchowy i jednoczący parafię. Myślę, że dość ważny. Cieszyło Was, że sam szedłem po Waszych domach. Jeszcze raz dziękuje za ogromną życzliwość podczas tych spotkań oraz za wszelkie logistyczne wsparcie w postaci ogromnej pomocy ze strony p. Sołtysów i wszystkich dowożących i mnie karmiących. W sprawach duszpasterskich widoczna była radość ze zwiększającej się wspólnoty, z obecności, tak wpisującej się w historię naszej parafii – ks. Damiana, jak też zatrudnienia p. kościelnego Sebastiana, oraz docenienie gromadzenia się dzieci i młodzieży przy parafii. Więcej było przemyśleń i wskazówek gospodarczych: dotyczących malowania kościoła, cmentarza, parkingu przy kościele, konfesjonału zabudowanego, o który też postuluje powstała nowa Rada Parafialna. Mój nacisk w rozmowach był ukierunkowany w na fakt, że trwa generalny i szalenie kosztowny remont, nie plebanii księży, (na której też zamieszka przyszły ksiądz wikariusz), ale domu parafialnego w którym będzie tętnić życie.
7. Składam zatem podziękowania za dzisiejszą tacę gospodarczą, która przeznaczona jest na inwestycje prowadzone w parafii. Bóg zapłać za 200 zł. od p. Genowefy Pożyczka, 200 zł – od p. Haliny i Kazimierza Brzeskich z Kiedrzyna 200 zł – ofiarę bezimienną, 100 zł ofiarę bezimienną z Kiedrzyna, Ofiary te otwierają listę dobroczyńców wspierający renowację dachu naszej świątyni.
8. Spotkania tego tygodnia: Czwartek – 18.30 – schola młodzieżowa, g. 19.00 próba do drogi krzyżowej KŻR, sobota: g. 9.00 – ministranci, g. 10.00 – kandydaci, g. 11.00 – schola dziecięca, g. 12.00 – wraca grupa teatralna, na spotkanie której zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w teatralnej drodze krzyżowej. Niedziela – spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św.
9. Prosimy o sprawdzanie intencji mszalnych, od marca, z małymi wyjątkami zaczynamy Mszą św. o 17.30.
10. W Gościu Niedzielnym min: Jak rozumieć karę Boską? i uczynki miłosierdzia – „nieumiejętnych pouczać”
11. Opiece Matki Bożej polecamy naszego Pasterza, przyszłych Nowożeńców,  Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia