Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Odpust parafialny

Do uroczystości odpustowej przygotowywaliśmy się przez nowennę do naszego Patrona oraz nabożeństwo 40 godzinne, Najświętszy Sakrament był wystawiony w dzień odpustu. Msze św. główna wraz z procesją o g. 18.00, poprowadził dziekan – ks. Marian Mazurkiewicz w obecności księży z dekanatu. Homilie tego dnia  głosił niezwykły propagator kultu Św. Andrzeja Boboli – Ks. Wojciech Pawłowski.