Wielkanoc

SŁOWO BISKUPA RADOMSKIEGO NA WIELKANOC 2023
Moi Drodzy!
Święta Zmartwychwstania Pańskiego są dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za wielki dar Jego życia, jaki został nam ofiarowany dzięki zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa.
Razem z wami dziękuję Miłosiernemu Bogu za wszelkie owoce, które stały się udziałem każdego, kto został odnowiony przez Ducha Świętego i przeżył wielkopostny czas z pragnieniem zmartwychwstania do życia w światłości Bożej łaski. Dziękuję oddanym duszpasterzom, którzy przewodniczyli modlitwom i rekolekcjom, sprawowali sakramenty i byli opiekunami duchowych tajemnic w życiu wiernych.
Niech czas Świąt Wielkanocnych umocni wspólnotę Kościoła Radomskiego i wszystkich czerpiących ze źródła Bożego błogosławieństwa w naszych parafiach, abyśmy zawsze trwali przy Bogu i każdego dnia rozwijali dary Jego świętości, pokoju i miłości. Niech Maryja, Matka Kościoła otacza nas swoją opieką i wspiera jedność w naszych rodzinach, parafiach i całej Diecezji.                                        Wasz biskup Marek
 
 
 
Składamy serdeczne podziękowania za życzenia wielkanocne skierowane pod adresem naszej wspólnoty parafialnej i zarazem pragniemy również życzyć wielu łask od Zmartwychwstałego Chrystusa: Władzom naszej Gminy, Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu naszych szkół, Parlamentarzystom, a przede wszystkim tym, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną oraz przybyłym Gościom.
Duszpasterze: ks. Tomasz Waśkiewicz, ks. Damian Fołtyn