XXII Niedziela zwykła

Komunikat Ks. Biskupa: Moi Drodzy! W dniu 8 września będziemy przeżywali święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jak zawsze jest to dla nas okazja do zawierzenia bogactwa naszego życia i tajemnic naszej wiary Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej, ale także czas refleksji nad darem ludzkiego życia, tak wyjątkowo objawionym poprzez narodziny dziecka. Święty Jan Paweł II wielokrotnie apelował o poszanowanie ludzkiego życia od jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci. W swojej encyklice Evangelium vitae ogłoszonej 25 marca 1995 r. potwierdził, że dokument ten ma: „być stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu ludzkiemu życiu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście. Tak bardzo potrzeba nam potwierdzenia tej wrażliwości i umocnienia naszej troski o życie, ale przede wszystkim odnowienia ufności wiary i pokornego wołania do Boga o moc Jego błogosławieństwa w pielęgnowaniu Jego darów. Niech święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będzie w naszych wspólnotach parafialnych czasem modlitwy dziękczynnej za dar życia, ale także pokornej prośby o umocnienie wszelkich starań zmierzających do poszanowania i godnego życia. Proszę, aby tego dnia po głównej Mszy Świętej było sprawowane nabożeństwo adoracyjne i w modlitwie różańcowej przez wstawiennictwu Matki Bożej były zawierzone mocy łaski Bożej wszelkie intencje ludzkiego życia
                                                                                                        Wasz biskup Marek

 

1. Dzisiejszej niedzieli witamy uroczyście w parafii naszego wikariusza – ks. Krzysztofa Kołtunowicza.
2. Od początku września modlitwy o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia.
3. W piątek, przypada święto Narodzenia zwane Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, i za wstawiennictwem Matki Najświętszej przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Będzie święcone ziarno na zasiew. Msze św. z homilią o 7.00, 17.00 i 18.00, Różaniec o g. 17.30 o dar poszanowania życia
4. Ponawiamy zaproszenie na dzisiejsze powiatowo – gminne Dożynki, Szczegółowy plan na plakacie.
5. W poniedziałek, 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców zapraszamy na Mszę Św. o 8.00, podczas której będziemy prosić o błogosławieństwo Boże na czas zdobywania mądrości i umacniania wiary. Zachęcamy nie tylko pierwszoklasistów, by przynieśli swe tornistry, to zostaną poświęcone.
6. W I czwartek miesiąca. Podczas Mszy Św. o g. 18.00 będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa, będziemy również prosili o liczne i święte powołania kapłańskie również z naszej parafii.
7. Mamy nowy rozkład Mszy św. niedzielnych: 7.00, 9.00, 10.30 (dziecięca), 12.00 i 16.00. Następuje też zmiana dni kancelaryjnych: w poniedziałki (ks. Krzysztof) we wtorki (ks. Proboszcz) w godz. 18.30 – 19.30. W innym czasie jest możliwość indywidualnego umówienia, oprócz sobót i niedziel kiedy to kancelaria jest absolutnie nieczynna. Telefon kancelaryjny: 504-606-387
8. Cieszy fakt inauguracji Róży różańcowej rodziców ze swe dzieci. Zapraszamy kolejnych rodziców.
9. Przekażmy informacje o sprawdzeniu statusu grobu na stronie na E-cmentarze lub parafialnej. dotyczącą dzierżawy grobu tym, którzy nie są naszymi parafianami.
10. Bóg zapłać za ofiary tego tygodnia: bezimienne z Małęczyna: 100, 200 i 500 zł, z Kiedrzyna – 200 zł, i 100 zł, z Klwatki – 50 zł., p. Łosionek z Lubelskiej – 200 zł.
11. Kolejną propozycją do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii jest śpiew w chórze parafialnym, który poprowadzi p. organista Piotr Jędraszek, Chętni proszenie są o zgłaszanie się do niego lub do zakrystii.
12. W następną niedzielę po Mszy św. o g. 17.00 odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe w Kuczkach.
13. Spotkania tego tygodnia: W czwartek o 19.00 – schola młodzieżowa, w sobotę: 9.00 – ministranci starsi 10..00 – ministranci młodsi, 11. 00 – schola dziecięca, 12.00 – grupa teatralna
14. Przyszłych Nowożeńców, Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia polecamy opiece Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo…