XXX Niedziela zwykła

1. Przeżywamy Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszając im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, oraz możliwość wsparcia naszymi ofiarami na tacę Papieskich Dzieł Misyjnych Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy Bóg zapłać!
2. W piątek, przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
3. Zapraszamy do świątyni na ostatni tydzień nabożeństwo różańcowego.
4. W zakrystii i kancelarii są przyjmowane wypominki jednorazowe na kartkach (będą czytane we Wszystkich Świętych i w kościele do 8 listopada przed Mszą św. o 17.00) oraz całoroczne, które wpisujemy do księgi wypominkowej. Ta modlitwa to wołanie całego Kościoła, który zanosi przed Boży tron błaganie o dar nieba dla naszych bliskich zmarłych.
5. Dziękujemy z serca tym wszystkim, którzy zaprezentowali swoje talenty w ostatnią niedzielę: dzieciom i młodzieży oraz uczestnikom, za tak liczną obecność i stworzenie niezwykłej atmosfery Dnia papieskiego, która jest uwidoczniona na facebooku parafialnym, ale też w galerii zdjęć na papierze które są dziełem p. Mieczysława Łukawskiego. Przygotowujemy kolejną inscenizację na „Wieczór Bożonarodzeniowy”. Rozdanie ról i pierwsza próba do współczesnych jaseł – sobota.12.00.
6. W sobotę 29 października po różańcu odbędzie się obowiązkowe spotkanie kandydatów do bierzmowania wraz z ich rodzicami.
7. W następną niedzielę na Mszy św. o g. 9.30 nastąpi rozstrzygniecie konkursów szkolnych związanych z różańce, ze szkoły w Małęczynie – konkurs na najładniej wykonany, jak i z Klwatki (plakat). Caritas szkolna z Małęczyna wychodzi w środę o 11.30, by pomóc sprzątać groby na naszym cmentarzu. Jeśli ktoś pragnie skorzystać z ich dobroci, trzeba zgłosić to przy bramie głównej.
8. W niedzielę, zaś 12 listopada, o g.12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Marka Solarczyka w intencji małżeństw z naszej diecezji przeżywających jubileusz 50 i 25-lecia ślubu oraz inne okrągłe rocznice. Jeśliby byli chętni jubilaci małżeńscy z naszej parafii, to prosimy o zgłoszenie.
9. Cieszy fakt, że naszych 6 ministrantów będzie uczestniczyć w kursie lektora, dzięki któremu pogłębią swą formację i znajomość liturgii.
10. Spotkania tego tygodnia – sobota 29 X:
9.00 – zbiórka ministrantów,
10.00 – kandydaci,
11.00 – schola,
12.00 – grupa teatralna,
18.00 – kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami
11. Dziękujemy p. kościelnemu Sebastianowi wraz z małżonką Edytą oraz naszym ministrantom za pomoc w przeprowadzce kancelarii parafialnej, która na czas remontu głównej plebani będzie się mieścić w budynku gdzie znajduje się pokój dla dzieci i toaleta.
12. Zaczyna się już remont plebanii, którego głównym wykonawcą i koordynatorem prac, a zarazem dobrodziejami są p. Anna i Wiesław Muszyńscy, za co im z serca dziękujemy! Pierwszy etap to wymiana wszystkich okien. Ich koszt to 40 tyś zł. (ofiara 5 tyś.) zatem fakturę 35 tyś będziemy musieli zapłacić na przełomie listopada i grudnia.
13. Ofiary złożone w ostatnim czasie: p. Gołąbek, i Andrzej Wosztyl, z Małęczyna po 200 zł, p. Warchoł – 100 zł, 2 ofiary bezimienne z Klwatki po 100 zł.
14. W Gościu Niedzielnym min: Co nam grozi? – czy groźby Moskwy o ataku na Polskę są prawdopodobne?
15. Opiece Niepokalanej polecamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia… Zdrowaś Maryjo…