III Niedziela Adwentu

1. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę właśnie radosną niedzielę.
2. Cieszy liczna obecność na roratach. Szczególne zaproszenie kierujemy do wszystkich na środę 14 grudnia, gdy podczas naszej „Drogi do Betlejem” przeżyjemy rzeczowość Owczarni, do której poprowadzi nas sam pasterz diecezji ks. Bp. Marek Solarczyk. Dlatego tego dnia przebieramy się za pasterzy
3. Od piątkowych rorat rozpoczynamy rekolekcje adwentowe które poprowadzi zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej KUL – ks. dr. Grzegorz Głąb. Zapraszamy wszystkich na nauki rekolekcyjne w tych dniach o 6.00, 9.30 i 18.00. Kandydatów do bierzmowania obowiązuje obecność na niedzielnej Mszy św. o godz. 16.00 po której będzie dla nich specjalna nauka.
4. Przeżywaliśmy i modliliśmy się za Kościołowi na Wschodzie. A dziś wesprzemy go swymi ofiarami do puszek. Pomoc Parafian i duszpasterzy dla p. Tomasza wyniosła – 6946 zł.
5. Spotkania tego tygodnia: Sobota: 11.00 – schola dziecięca. 12.00 – próba grupy teatralnej
6. Są jeszcze do nabycia świece Caritas – duże – 20 zł, małe – 10 zł.
7. Na Mszy o godz. 12.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. będą mieć poświęcone medaliki. A po Mszy św. o 9.30 młodzieżowa drużyna OSP- Kiedrzyn będzie sprzedawać swoje kalendarze.
8. W Gościu Niedzielnym: Działania kard. Wojtyły w sprawach zgłaszanych mu nadużyć wyprzedzały epokę.
9. Opiece Matki Bożej polecamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia, jak również Izabelę, która przez sakrament chrztu św. została włączona do wspólnot uczniów Chrystusa. Zdrowaś Maryjo…