Niedziela dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza. Modlitwa o powołania do służby Bożej w obecności ks. Marka Adamczyka Rektora naszego Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu i kleryków: Dawida Bukalskiego i Szymona Figarskiego