XV NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
16 lipca 2023 roku

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, a także nawróceniu.

2. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, w bliskości wspomnienia Świętych Joachima i Anny (26 lipca), przypada trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę przyszłą niedzielę bądźmy blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece Opatrzności Bożej.

3. Ponieważ we wtorek, 25 lipca, czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, już w przyszłą niedzielę w naszej parafii pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej – już dziś serdecznie zapraszam! Ofiary zbierane przy okazji błogosławieństwa będą w całości przeznaczone na potrzeby misjonarzy.

4. Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w akcji poboru krwi, która odbędzie się w przyszłą niedzielę w godz. 9.00-13.30 przy OSP w Kiedrzynie.

5. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym m.in. o: aktualnej sytuacji we Francji.

6. Opiece Matki Bożej i naszego Świętego Patrona Andrzeja Boboli polecamy Blankę, która dziś przyjęła sakrament chrztu świętego, jak również stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zdrowaś Maryjo… Modlitwa za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli.